Požehnanie nových a zrekonštruovaných priestorov Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji

Na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla, 29.06.2019 požehnal nové a zrekonštruované priestory našej CMŠ v Ivanke pri Dunaji Mons. Stanislav Zvolenský arcibiskup metropolita.

1. septembra 2019 sa tak v našej materskej škole otvoria dvere, tentoraz pre väčší počet detí. Slovenská provincia Kongregácie Dcér Božskej Lásky, Zriaďovateľ materskej školy Kráľovnej anjelov otvára druhú triedu v priestoroch kláštora v Ivanke pri Dunaji.

Pre veľký záujem zo strany rodičov umiestniť svoje deti do našej materskej školy sme sa rozhodli pre rozšírenie priestorov. Prístavbou materská škola má kapacitu 49 miest.

Čítať ďalej...

Otvorenie novej triedy

Od 1.9.2019 Slovenská provincia Kongregácie Dcér Božskej Lásky, ako Zriaďovateľ Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov (CMŠ) otvára druhú triedu v priestoroch kláštora, Námestie padlých hrdinov 30, Ivanka pri Dunaji.


Oznam o ukončení stavby


Požehnanie nových a zrekonštruovaných priestorov CMŠ je naplánované na sobotu, 29. 6. 2019.


Slávenie svätej omše začne o 10.30 hod. vo farskom kostole v Ivanke pri Dunaji. Predsedať jej bude Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Po svätej omši sa uskutoční požehnanie priestorov CMŠ a ukončíme spoločným agapé.

Naša CMŠ bola zriadená 1. 9. 2003, ako jednotriedka. Pre veľký záujem rodičov o umiestnenie deti sme sa rozhodli rozšíriť materskú školu v rámci projektu „Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji„ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Integrovaného regionálneho operačného programu. Projekt sme mohli zrealizovať aj vďaka značnej finančnej podpory našej Kongregácie.

img 7531

 

Vypracovanie projektu vykonal Ateliér DV s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava. Spracovateľ projektu Ing. Jozef Ďurko, december 2016.

Hlavnými aktivitami projektu boli: rekonštrukcia budovy s prvkami inkluzívneho vzdelávania, vybudovanie prístavby novej triedy so zázemím, jedálne, výdajne stravy a plynovej kotolne, vytvorenie detského ihriska, realizácia sadových úprav, opatrenia energetickej hospodárnosti.

        img 7523

Vytvorilo sa 25 nových miest, tým sa kapacita zvýšila na 49 detí.

V rámci verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác sa úspešným uchádzačom stala firma DOP-KONT, s.r.o. so sídlom vo Veľkých Levároch, ktorá svojou odbornou a ochotnou spoluprácou ukončila stavbu 31. marca 2019.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali na príprave projektov, vybavovaní stavebného povolenia, vedeniu firmy DOP-KONT, stavbyvedúcemu, stavebnému dozoru. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali, modlili sa, aby sa projekt s Božou pomocou zrealizoval. Nech Boh odmení každú námahu a obetu pre dobro rodín v Ivanke pri Dunaji a okolí.

Sr. M. Felicitas Vengliková, FDC

provinciálna predstavená

 

plagat-03-2019

 


Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie -> TU
Oznam o zápise


 

Tak ako každý rok, si vám dovoľujeme poprosiť o

podporu Občianskeho združenia anjelik 2% z vašich daní.

Združenie prispieva na chod našej škôlky.

Tlačivo si môžete stiahnuť TU.

Viac informácií o združení a možnosti podpory nájdete TU.

Ďakujeme vám.

Za pomoc a podporu ďakujeme:

nic-logoivankanet-logo logoskolamarktalexie 6

Dnes0
Včera15
Týždeň0
Mesiac170
Všetky28284