Otvorenie novej triedy

Od 1.9.2019 Slovenská provincia Kongregácie Dcér Božskej Lásky, ako Zriaďovateľ Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov (CMŠ) otvára druhú triedu v priestoroch kláštora, Námestie padlých hrdinov 30, Ivanka pri Dunaji.


Oznam o ukončení stavby


Požehnanie nových a zrekonštruovaných priestorov CMŠ je naplánované na sobotu, 29. 6. 2019.


Slávenie svätej omše začne o 10.30 hod. vo farskom kostole v Ivanke pri Dunaji. Predsedať jej bude Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Po svätej omši sa uskutoční požehnanie priestorov CMŠ a ukončíme spoločným agapé.

Naša CMŠ bola zriadená 1. 9. 2003, ako jednotriedka. Pre veľký záujem rodičov o umiestnenie deti sme sa rozhodli rozšíriť materskú školu v rámci projektu „Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji„ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Integrovaného regionálneho operačného programu. Projekt sme mohli zrealizovať aj vďaka značnej finančnej podpory našej Kongregácie.


nov prstvba - jedlen a vstup


Vypracovanie projektu vykonal Ateliér DV s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava. Spracovateľ projektu Ing. Jozef Ďurko, december 2016.

Hlavnými aktivitami projektu boli: rekonštrukcia budovy s prvkami inkluzívneho vzdelávania, vybudovanie prístavby novej triedy so zázemím, jedálne, výdajne stravy a plynovej kotolne, vytvorenie detského ihriska, realizácia sadových úprav, opatrenia energetickej hospodárnosti.

 

Vytvorilo sa 25 nových miest, tým sa kapacita zvýšila na 49 detí.

V rámci verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác sa úspešným uchádzačom stala firma DOP-KONT, s.r.o. so sídlom vo Veľkých Levároch, ktorá svojou odbornou a ochotnou spoluprácou ukončila stavbu 31. marca 2019.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali na príprave projektov, vybavovaní stavebného povolenia, vedeniu firmy DOP-KONT, stavbyvedúcemu, stavebnému dozoru. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali, modlili sa, aby sa projekt s Božou pomocou zrealizoval. Nech Boh odmení každú námahu a obetu pre dobro rodín v Ivanke pri Dunaji a okolí.

Sr. M. Felicitas Vengliková, FDC

provinciálna predstavená

 

plagat-03-2019

 


Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie -> TU
Oznam o zápise


 

Tak ako každý rok, si vám dovoľujeme poprosiť o

podporu Občianskeho združenia anjelik 2% z vašich daní.

Združenie prispieva na chod našej škôlky.

Tlačivo si môžete stiahnuť TU.

Viac informácií o združení a možnosti podpory nájdete TU.

Ďakujeme vám.

Za pomoc a podporu ďakujeme:

nic-logoivankanet-logo logoskolamarktalexie 6

Dnes2
Včera13
Týždeň23
Mesiac191
Všetky27544