Postup krokov 2% pre zamestnancov, ktorým daňové priznanie podáva zamestnávateľ

/vo formáte PDF za r. 2014/


1. Do 15.02.2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2014 dobrovoľnícky pracovali.
4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie (vyhlásenie 2016 vo formáte .doc).
5. Údaje o OZ Anjelik, t. j. názov: Občianske združenie Anjelik; sídlo: Námestie padlých hrdinov 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji; IČO: 42355052, napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2015 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
7. Daňové úrady majú následne 90 dní na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech OZ Anjelik.
Poznámky:
 Fyzické osoby poukazujú v roku 2015 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
 Do kolónky ROK sa píše 2014
 Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Za pomoc a podporu ďakujeme:

nic-logoivankanet-logo logoskolamarktalexie 6

Dnes0
Včera15
Týždeň0
Mesiac170
Všetky28284