Postup krokov 2% pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie (daňové priznanie typu A alebo B - SZČO)

/vo formate PDF za r. 2014/

1. Minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.

2. Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2014 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2014 dobrovoľnícky pracovali.

3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby typu A aj typu B sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú názov: Občianske združenie Anjelik; sídlo: Námestie padlých hrdinov 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji; IČO: 42355052, číslo účtu: 3213584453/0200.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2015) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.
Poznámky:
Fyzické osoby poukazujú v roku 2015 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
Do kolónky ROK sa píše 2014
Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.
Daňové priznanie typu A podávajú tie fyzické osoby, ktoré majú príjmy len zo zamestnania (pracovný pomer alebo dohody mimo pracovného pomeru); zamestnanec ma povinnosť podať daňové priznanie vtedy, ak: a) nepožiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, alebo b) požiadal ho po termíne (15. 2. 2015) a zamestnávateľ mu ho nie je ochotný spraviť, alebo c) zamestnanec sa sám rozhodol, že si chce daňové priznanie podať sám.
Daňové priznanie typu B podávajú všetky ostatne fyzické osoby. Do typu B spadajú všetky príjmy podliehajúce dani, napr. príjmy zo živnosti, autorské honoráre, slobodne povolania, kapitálové príjmy, výhry, príjmy z prenájmu, príjmy z predaja nehnuteľností a pod. Ak má daňovník niektorý z týchto a zároveň aj príjem zo zamestnania, uvedie do daňového priznania typu B aj príjem zo zamestnania, t. j. nepodáva zvlášť A a zvlášť B.

Za pomoc a podporu ďakujeme:

nic-logoivankanet-logo logoskolamarktalexie 6

Dnes0
Včera15
Týždeň0
Mesiac170
Všetky28284