2% z dane - OZ Anjelik - pre klku

  • lenovia aj nelenovia (zamestnanci, ivnostnci, prvnick osoby) u mu na et OZ Anjelik poukazova 2 % z dane z prjmov,
  • lenovia aj nelenovia mu OZ Anjelik kedykovek na et poukazova akkovek pean dary,
  • s poteenm prjme novch lenov (prihlky na poiadanie dostupn v klke).

 

Zskan financie bud pouit na podporu a obohatenie innosti CM Krovnej anjelov v slade so stanovami OZ Anjelik

Sdlo: Nmestie padlch hrdinov 30
900 28 Ivanka pri Dunaji
IO: 42355052
slo tu: 3213584453/0200
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cie a innos OZ je v spoluprci s cirkevnou materskou kolou Krovnej Anjelov, orgnmi ttnej sprvy a verejnej sprvy, samosprvy, pedagogickmi pracovnkmi, ako aj mimovldnymi organizciami a inmi prvnickmi a fyzickmi osobami podporova innosti a aktivity det pri zabezpeovan:

  • ochrany zdravia det a podpory ich zdravho telesnho a psychickho vvinu
  • zlepenia ochrany ivotnho prostredia
  • kvalitnej vchovy a vzdelvania det
  • rozvoja a ochrany duchovnch hodnt
  • poskytovania socilnej pomoci
  • podporovania innosti a aktivt materskej koly Krovnej Anjelov v Ivanke pri Dunaji
  • organizovan portovch, spoloenskch a vzdelvacch aktivt a podujat.

 

POUKZANIE 2% Z DANE
(Vyhlsenie na poukzanie 2% z dane za r. 2017 njdete tu: PDF, DOC)

Postup krokov pre zamestnancov, ktorm daov priznanie podva zamestnvate TU
Postup krokov pre PO TU
Postup krokov pre FO, ktor si sam podvaj daov priznanie (SZO, umelci, vhry, prenjom nehnutenost) TU

Za pomoc a podporu akujeme:

nic-logoivankanet-logo logoskolamarktalexie 6

Dnes5
Včera7
Týždeň21
Mesiac150
Všetky25359